Forex Tester

Forex Tester 4.2

Test trading strategies in a simulated marketplace
Người dùng đánh giá
3.8  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.2.0.51 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Forex Tester Software Inc.
Learn all there is to know about the Forex trading market and find out which methods benefit you the most by testing strategies and scenarios in a simulated environment.
Cái Forex Tester là một đặc biệt thiết kế phần mềm dành riêng cho mô phỏng chính xác Forex buôn bán. Đó là điều tốt nhất công cụ cho nhanh chóng hồi phục của công ty thương mại năng, thử nghiệm ra chiến lược mới và phát triển niềm tin mà không mạo hiểm có thật sự làm ra tiền.
Cái Tester đã đi trên 10 năm lịch sử dữ liệu anh có thể dùng để kiểm tra xem có chiến lược. Không phụ thuộc vào những gian chọn, ông có thể mô phỏng mua bán năm những dữ liệu đó trong chỉ một vài giờ nữa.
Thông tin được cập nhật vào: